background top

 

fore logo black

SBF TF Logotyp RGB

SBF TF Logotyp RGB

BRs verksamhet bedrivs i huvudsak inom följande fem prioriterade områden: opinionsbildning och intressebevakning, information och mediarelationer, samhällskontakt, medlemsservice samt avtalsvillkor. 

fore logo black

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation, med ca 80 000 medlemmar i vårt nätverk. Vi är en nationell organisation med lokala nätverk i Sveriges samtliga kommuner. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag i Sverige.

Resegaranti

Har ni frågor?

Telefon: 0705-278531

E-post: info@alabuss.se

Våra resevillkor